המרפסת - מרכז הצעירים הרצליה

רח׳ סוקולוב 5 הרצליה

טלפון: 09-9591567
פקס: 09-9529806

 hamirpeset@herzliya.muni.il