מענק שחרור ופיקדון אישי

גובה מענק השחרור והפיקדון האישי המגיעים לך נקבעים על-פי

חודשי הזכאות שצברת וסוג השירות שביצעת: לוחם, תומך

לחימה, או אחר.

תקופת הזכאות לחישוב סכום מענק השחרור והפיקדון האישי

היא מספר החודשים שבהם שרתת בפועל בשירות חובה, לרבות

(שס”ן) שירות סדיר נוסף ותקופת של”ת  (שירות ללא תשלום)  ללא

תקופות בלתי נמנות המוגדרות בחוק.

לצורך חישוב של סכומי הזכאות אין הגבלה על מספר חודשי

השירות. השל”ת יכול להשלים את תקופת הזכאות ל 36- חודשים

לחייל ו 24- חודשים לחיילת.

מענק שחרור:

מענק השחרור מועבר ישירות לחשבון הבנק שלך, שאליו הועברה

משכורתך הצבאית, בתקופת זמן של 20 עד 60 ימים ממועד סיום

שירות החובה מצה”ל, לכן מומלץ להשאיר את חשבון הבנק שלך

פעיל בתקופה זו.

להלן טבלה של סכומי הזכאות למענק שחרור הנקובים בשקלים

שלמים ומעודכנים נכון לאוקטובר  2015:

סוג השירות סה"כ מענק ל 24 חודשים (בש"ח) סה"כ מענק ל36 חודשים (בש"ח)
לוחמים/ות 11,634 17,794
תומכי/ות לחימה 10,101 15,239
אחרים 8,205 12,307

מענק שחרור ופיקדון אישי

פיקדון אישי:

הפיקדון האישי הוא סכום כספי, אשר עומד לרשותך כדי לסייע לך

בתחילת חייך האזרחיים.

בשונה ממענק השחרור, כספי הפיקדון אינם מועברים לחשבון הבנק

הפרטי שלך, אלא נשמרים עבורך, החל משבועיים עד חודש ממועד

סיום שירות החובה, בבנקים להם יש הסדר עם הקרן והיחידה.

להלן טבלה של סכומי הזכאות לפיקדון האישי הנקובים בשקלים

שלמים ומעודכנים נכון לאוקטובר 2015 :

סוג השירות סה"כ מענק ל24 חודשים (בש"ח) סה"כ מענק ל36 חודשים (בש" ח)
לוחמים/ות 18,710 28,615
תומכי/ות לחימה 16,234 24,489
אחרים 13,207 19,810

תקופת הזכאות למימוש הפיקדון האישי נחלקת לשתיים:

א. בחמש השנים הראשונות לשחרור:

עפ”י חוק, בחמש השנים הראשונות ממועד סיום שירות החובה

תוכל לממש את הפיקדון האישי ל- 6 המטרות הבאות בלבד:

 1. לימודים – השלמת השכלה תיכונית, לימודים קדם-אקדמיים,הכנה לפסיכומטרי וכדומה.
  מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים לצורך
  זה על ידי משרד החינוך.
 2. הכשרה מקצועית – מימוש הפיקדון למטרת הכשרה מקצועיתיתאפשר רק במוסדות המוכרים לצורך זה על-ידי משרד הכלכלה,
  משרד התיירות או משרד הבריאות, לפי העניין.
 3. דיור – לדירת מגורים שנרכשה לאחר תום השירות הסדיר ובלבדשתהיה על שם החייל המשוחרר.
 4. הקמת עסק – לפתיחת או הקמת עסק חדש על-ידי יחיד עצמאי אולהצטרפות לשותפות.
 5. נישואין – לנישאים לאחר תום שירות החובה.
 6. לימודי נהיגה – ללימודי נהיגה ברכב פרטי עבור תשלום לחמישהשיעורי נהיגה לפחות, עם הצגת חשבונית מס מקורית ממורה
  הנהיגה.

*הנתונים באדיבות הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הבטחון* חשבונית מס מקורית ממורה

הנהיגה.

*הנתונים באדיבות הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הבטחון*